Zásady nakládání s osobními údaji GDPR

Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů na webu www.studionaplno.com

ve shodě s GDPR – nařízení EU o ochraně osobních údajů (95/46/ES – General Data Protection Regulation)

Studio NAPLNO věnuje velkou pozornost ochraně osobních údajů. Toto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů objasňuje způsob shromažďování a využívání osobních údajů získaných od uživatelů internetových aplikací studia NAPLNO  (dále jen „web“). Studio NAPLNO  neshromažďuje žádné osobní údaje, které jí uživatelé sami dobrovolně neposkytnou.

 

Shromažďování osobních údajů

V případě, že bude studio NAPLNO potřebovat údaje, které jí umožní Vás identifikovat (osobní údaje) nebo kontaktovat za účelem poskytnutí produktu či služby, jež jste si vyžádali (např. informace o produktech a službách studia, účast v soutěžích, objednání emailových zpravodajů, připojení na prémiový web nebo službu s omezeným přístupem, přihlášení k akci, nakupování, stahování či registraci produktů), o tyto údaje Vás požádáme. Data, která studio NAPLNO shromažďuje v souvislosti s Vaší osobou, mohou obsahovat Vaše jméno a příjmení, titul, název společnosti nebo organizace, pracovní email a telefon, adresu do práce nebo domů, informace o pozici v zaměstnání, další informace o společnosti nebo o Vaší kreditní kartě.

Web může shromažďovat určité informace o návštěvě uživatelů, např. název poskytovatele internetových služeb a adresu IP, pomocí kterých tito uživatelé přistupují na internet, datum a čas jejich přístupu na tento web, stránky, které z webu otevírají, a internetovou adresu, ze které web studia NAPLNO navštívili. Tyto informace jsou využívány k analýze trendů, ke správě a inovaci webu a také ke shromažďování informací o hardwaru a softwaru za účelem poskytnutí požadované služby.

Studio NAPLNO  poskytuje uživatelům webu příležitosti k přímé spolupráci se svými zaměstnanci, odborníky a pracovníky, aby tak bylo možné sdílet vědomosti a novinky o produktech souvisejících technologiích. Chcete-li zabránit, aby Vaše emailová adresa nebo jiné osobní údaje byly shromažďovány a využívány třetími osobami bez Vašeho souhlasu, doporučujeme Vám, abyste si při vkládání emailové adresy či jiných osobních údajů do diskusních skupin, konverzací nebo jiných veřejně přístupných fór počínali se zvýšenou opatrností. Další informace a pokyny pro bezpečné využívání technických komunit jsou uvedeny níže.

 

Použití osobních údajů

Osobní údaje shromážděné na tomto webu budou používány k Vaší personifikaci a k poskytování produktů a služeb, které jste si vyžádali nebo k nimž jste dali souhlas. Studio NAPLNO může použít osobní údaje k poskytování kvalitnějších zákaznických služeb, k inovaci webu a všech souvisejících produktů a služeb, ke zjednodušení používání tohoto webu, kterého lze dosáhnout tak, že se eliminuje nutnost opakovaně zadávat stejné informace a web se přizpůsobí konkrétním preferencím či zájmům uživatele. Informace shromážděné webem mohou být za účelem zajištění ucelené nabídky informací ve styku se studiem NAPLNO spojeny s informacemi shromážděnými prostřednictvím jiných služeb studia NAPLNO.

 

Souhlasíte s tím, že Vaše osobní údaje můžeme využít k tomu, abychom Vám poskytli důležité informace o produktu nebo službě, kterou používáte, včetně důležitých aktualizací a upozornění. S Vaším souhlasem Vám navíc můžeme zasílat informace o jiných produktech a službách a sdílet informace s našimi partnery, kteří Vám také mohou zasílat informace o produktech a službách. Údaje o návštěvnosti webu můžeme pro výzkumné účely kombinovat s anonymními demografickými informacemi. Takto sdružené informace můžeme využít ke zvýšení atraktivnosti obsahu. V některých sekcích webu s omezeným přístupem můžeme s Vaším souhlasem kombinovat údaje o návštěvnosti webu s Vašimi osobními informacemi, abychom Vám poskytovali obsah přizpůsobený přímo pro Vás.

Studio NAPLNO  v některých případech poskytuje určité služby (jako je např. hostování webových stránek, odpovídání na dotazy zákazníků k produktům a službám a odesílání informací o našich produktech, akčních nabídkách nebo jiných nových službách) prostřednictvím jiné společnosti. Těmto společnostem poskytujeme pouze osobní údaje, které jsou nezbytně nutné k realizaci konkrétní služby. Zároveň od nich důsledně vyžadujeme, aby tyto informace nepoužívaly k jiným účelům a nakládaly s nimi v souladu s příslušnými právními předpisy.

Studio NAPLNO může zpřístupnit osobní údaje třetím osobám pouze v těch případech, kdy jí to bude ukládat nebo umožňovat zákon, nebo v dobré víře, že taková akce je nezbytná k: (a) dodržení zákonů dané země a právních postupů studia NAPLNO; (b) ochraně a obraně práv nebo vlastnictví studia NAPLNO a jejích webů; (c) v naléhavých případech k ochraně bezpečí zaměstnanců a obchodních partnerů společnosti Pilates art s.r.o., uživatelů produktů a služeb studia NAPLNO či veřejnosti. Osobní údaje shromážděné na tomto webu mohou být uloženy a zpracovány v zemi, ve které má studio NAPLNO  a její pobočky, přidružené společnosti či zástupci příslušná zařízení.

 

Kontrola osobních údajů

Pokud v tomto prohlášení není uvedeno jinak, nebudou osobní údaje, které na tomto webu poskytnete, bez Vašeho souhlasu sdělovány mimo studio NAPLNO a její pobočky a přidružené společnosti. Ke svým osobním údajům máte přístup a můžete si zde zvolit způsob kontaktování tak, jak je popsáno níže.

 

Přístup k osobním údajům

Osobní údaje a předvolby kontaktování, které jste na tomto webu zadali, si můžete projít a případné změny provést pomocí emailu Pověřence GDPR na emailu info@studionaplno.com .

 

Zabezpečení osobních údajů

Studio NAPLNO věnuje zabezpečení osobních údajů velkou pozornost. Pomocí celé řady zabezpečovacích technologií a postupů pomáháme chránit Vaše osobní údaje před neoprávněným přístupem, použitím či zveřejněním.

 

Soubory cookie

Na webu používáme soubory cookie, abychom tak zajistili integritu registračního procesu a uživatelům umožnili osobní modifikaci webu. Soubor cookie je malý textový soubor umístěný serverem webové stránky na pevném disku. Tento soubor nelze zneužít ke spuštění programů nebo zanesení virů do počítače. Soubory cookie jsou jedinečně přiřazeny právě Vám a může je číst pouze webový server v doméně, která Vám soubor cookie vydala.

 

Jednou z primárních funkcí souboru cookie je šetřit Váš čas. Jestliže si např. přizpůsobíte webovou stránku nebo budete procházet webem, soubor cookie při následujících návštěvách připomene webu specifické informace o Vašich preferencích. To zjednodušuje proces zobrazování relevantního obsahu, usnadňuje navigaci na webu atd. Jakmile se na webový server vrátíte, mohou být dříve zadané informace načteny, abyste mohli snadněji používat funkce webu, které jste si již přizpůsobili.

 

Při doručování souboru cookie na náš web mohou asistovat webové signály (beacon), známé také jako technologie clear gif nebo značky akcí. Tato technologie je nástroj, který používáme ke kompilaci úhrnných statistických údajů o využití webu, jakým je např. údaj, kolik uživatelů na webu zvolilo klíčové prvky (např. odkazy nebo grafiku). Úhrnné statistické údaje o webu můžeme sdělit partnerským společnostem a také veřejnosti.

 

Soubory cookie můžete přijmout nebo odmítnout. Většina webových prohlížečů soubory cookie automaticky přijímá, nastavení prohlížeče však většinou můžete podle potřeby upravit tak, aby soubory cookie odmítal.

 

Změny v prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů

Toto prohlášení můžeme v případě potřeby aktualizovat. Pokud se tak stane, zrevidujeme také datum poslední aktualizace uváděné v tomto prohlášení. O změnách v tomto prohlášení Vás budeme informovat oznámením, které umístíme na domovskou stránku našeho webu nebo ho zašleme přímo registrovaným uživatelům. Doporučujeme toto prohlášení pravidelně procházet, abyste byli aktuálně informováni o tom, jak pomáháme chránit Vaše osobní údaje, které jste nám dali k dispozici.

 

Kontaktní informace – výmaz osobních dat

Pokud si myslíte, že studio NAPLNO schraňuje vaše data neoprávněně, obraťte se na nás prostřednictvím emailu na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů na následující adresu info@studionaplno.com. V případě oprávněnosti Vaší stížnosti problém identifikujeme a následně vyřešíme.

 

Kontaktní informace

Pokud si myslíte, že studio NAPLNO toto prohlášení nedodržela, obraťte se na nás prostřednictvím emailu na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů na následující adresu info@studionaplno.com . V případě oprávněnosti Vaší stížnosti problém identifikujeme a následně vyřešíme.

 

Dne 1.1.2021

Mgr. Jana Krumlovská

NAPLNO, Dance&Yoga centre